tiistaina, lokakuuta 30, 2007

ALLI: Näyttösuunnitelma - Kehittämishanke: elävä kirjasto Helsingin kirjamessuille

Näyttösuunniltelma hieman tiivistettynä alla.

---

Elävä kirjasto

Elävä kirjasto on aivan kuin tavallinen kirjasto, josta lukijat lainaavat ”kirjan” tietyksi ajaksi. Elävällä kirjastolla ja tavallisella kirjastolla on vain yksi ero: elävän kirjaston kirjat ovat ihmisiä. Lukukokemukset ovat vuoropuhelua kirjan ja lainaajan välillä.

Elävä kirjasto haastaa ihmisiä kohtaamaan omat ennakkoluulonsa ja stereotypiansa erilaisten ihmisryhmien edustajia kohtaan. Elävä kirjasto ‑menetelmällä voidaan lisätä tietoisuutta erilaisuudesta ja lisätä ihmisten välistä rakentavaa vuoropuhelua ennakkoluuloista. Se tarjoaa mahdollisuuden keskustella sellaisten henkilöiden kanssa, joita emme arkielämässä muuten kohtaisi. Elävässä kirjastossa kirjat ovat vastaamassa niihin kysymyksiin, joita ei muuten tulisi esitettyä.

Paikalta löytyvät tutut elementit, kirjastohoitajat, lainaustiski ja kirjastokortti. Kirjan voi valita luetteloa selaamalla tai kirjastonhoitajan avustuksella. Kirjan saa lainata ennalta sovituksi ajaksi, joka voi vaihdella tapahtumasta riippuen 15 minuutista tuntiin. Kirjan saa palauttaa myös ennen laina-ajan päättymistä.

Elävä kirjasto perustuu toisen ihmisen kunnioittamiseen. Yhtenä tärkeänä sääntönä on, että lainaajan pitää palauttaa kirja samassa henkisessä ja fyysisessä kunnossa kuin lainattaessa. Elävänä kirjana toimivien on hyvä varautua lainattaessa kohtaamaan myös sellaisia henkilöitä, joilla saattaa olla hyvin yksipuolinen tai jopa negatiivinen kuva kirjan edustamasta ihmisryhmästä. Loukkaavaa käytöstä ei kuitenkaan tarvitse sietää.

Elävä kirjasto -menetelmän on Suomessa rekisteröinyt Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja se on osa Kaikki erilaisia – kaikki samanarvoisia -kampanjaa.

Elävä kirjasto järjestetään lokakuussa Helsingin kirjamessuilla yhdessä Seksuaalinen tasavertaisuus – SETA ry:n kanssa.


Näyttöympäristö

Messuosato on jaettu kahteen osaan niin, että sen takaosan saa suljettua haitariovella. Silti se on pieni ja haastava tila elävän kirjaston järjestämiseen.

Kirjamessuille lähtemistä on mietitty paljon, sillä siellä on monia elävän kirjaston toimintaa häiritseviä asioita. Lukutilan, jossa kirjat ja lainaajat keskustelevat, pitäisi olla mukava ja se on yleensä täynnä miellyttäviä istuimia. Messuosastolla joudumme tyytymään jakkaroihin, eikä meillä ole todennäköisesti tilaa ja mahdollisuutta saada käyttöön pöytiä. Messut ovat myös usein tapahtumia, joissa on kova hälinä ja meteli, mikä ei ole paras ympäristö rauhalliselle keskustellulle.


Elävä kirjasto Helsingin kirjamessuilla

Helsingin kirjamessut ovat haasteellinen paikka ja Suomen elävän kirjaston yksi suurimmista tapahtumapaikoista. Kirjamessut ovat myös tilaisuus päästä tekemään elävää kirjastoa uuden kohdeyleisön pariin. Kirjamessujen kävijät ovat keskimäärin hyvätuloisia ja keski-ikäisiä.

Aiemmin elävällä kirjastolla on pyritty tavoittamaan nuoria ja nyt on tilaisuus tuoda nuoret kirjat vanhemman väen luettavaksi. Helsingin kirjamessujen elävässä kirjastossa tavoitteena on esitellä useita eri vähemmistöryhmiä sekä tuoda esiin erilaisia nuorisokulttuurin muotoja.

Setan kautta tulee eläviä kirjoja eri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Yritämme tuoda esille myös kulttuurivähemmistöt tuomalla esille esimerkiksi maahanmuuttaja-, pakolais- ja muslimikirjoja jokaiselle päivälle. Erilaiset liikunta-, kehitys-, näkö-, kuulo- ja muut vammat olisi hyvä saada esille; näiden kirjojen löytäminen on ollut vaikeaa. Nuorisokulttuureista olisi mielenkiintoista tuoda esiin esimerkiksi pukeutumistyylillään erottuvia gootteja ja hevareita sekä vaihtoehtoisia nuoria, jotka leimataan rikollisiksi, kuten talonvaltaajat, graffittimaalarit ja roskisdyykkarit.

Tehtävät

Seuraavassa on elävä kirjasto -palavereissa sovitut tehtävät, mutta myös uusia tehtäviä on ilmaantunut sitä mukaa, mitä lähemmäs kirjamessuja mennään. Kuluneen viikon aikana on vastaan tullut asioita, joita ei ole osannut ennakoida. Tälläisiä asioita ovat olleet esimerkiksi messuesitteen sisällön luominen, lehdistötiedotteen ja tapahtumainfon raakaversioiden kirjoittaminen.

Ennen messuja:

- Suunnittelen messuosastomme eli yritän luoda mahdollisimman miellyttävän kirjastoympäristön. Silloin kun kirjasto ei ole auki osastolla esittelevät toimintansa elävän kirjaston järjestäjät: Seta ja Kaikki Erilaisia – Kaikki Samanarvoisia ‑kamppanja.

- Hankin Allianssin / KEKS:n puolesta kirjoja elävään kirjastoon. Seta järjestää kirjoiksi seksuaalisia vähemmistöjä ja meidän puoleltamme keskitytään kulttuurisiin vähemmistöihin sekä erilaisiin vammaisryhmien ja nuorisoryhmien edustajiin.

- Hoidan yhteydenpitoa kirjoihin ja yhteistyökumppaneihin.

Messuilla:

- Rakennan messuosastoa ja hoidan käytännön järjestelyjä.

- Huolehdin aikataulusta ja elävien kirjojen ja kirjastonhoitajien hyvinvoinnista.

- Työskentelen messuosastolla myös silloin kun elävä kirjasto ei ole auki. Tänä aikana toimintaansa esittelevät KEKS-kampanja ja Seta.

- Kerään arviointilomakkeita lukijoilta ja kirjoilta.

Messujen jälkeen:

- Arvioin yhdessä tiimin kanssa onnistuttiinko tavoitteissa sekä käydään läpi kirjastohoitajien ja kirjojen yleisiä kokemuksia, jotta menetelmiä voitaisiin parantaa seuraavia eläviä kirjastoja varten.


Tavoitteet

Elävällä kirjastolla on tavoitteena tuoda esiin vähemmistöjä ja eri nuorisokulttuurien edustajia moninaisesti kiinnostavalla kirjavalikoimalla. Tavoitteena on saada paljon lainauksia ja tehdä menetelmää tutuksi.

Henkilökohtaisista tavoitteista ensimmäinen on viedä koko tapahtuma kunnialla läpi, oppia samalla lisää elävä kirjasto ‑menetelmästä sekä tapahtuman järjestämisestä. Kyseessä on viimeinen näyttö ja haluaisin sillä näyttää, että olen joka suhteessa valmis tekemään näitä asioita työkseni sekä elättämään itseni niitä tekemällä.

Haluan myös oppia herkkyyttä toimia erilaisten vähemmistöryhmien kanssa. Erityisesti elävän kirjaston yhteydessä haasteena on, miten ilmaista vähemmistöryhmän erityispiirrettä ilman, että saa sen kuulostamaan varovaisuuttaan loukkaavalta. Esimerkiksi elävien kirjojen hankkimisessa nämä ryhmien erityispiirteet ovat olennaisia.


Aikataulut

22.10. on uusien kirjojen perehdytystilaisuus, mihin on tultava ainakin niiden, jotka toimivan ensimmäistä kertaa elävinä kirjoina. Tähän mennessä pitäisi olla hankittuna 12-15 kirjaa jokaiselle messupäivälle. Vielä torstaina 18.10. kirjoja puuttuu jokaiselta päivältä.

22.-24.10. tulee vielä :

- rakentaa päiväkohtaiset kirjaluettelot, joissa on jokaista kirjaa kohden oma sivunsa ja sivulla esitetty yleisiä kirjaryhmää koskevia stereotypioita (esim. Lesbo-kirja ja stereotypia: ”seksihullu”, ”miesten vihaaja”)

- viimeistellä kopioinnista tuleva messuesite leikkaamalla ja taittelemalla

- valmistaa tarvittavia informatiivisia kylttejä messuosastolle

Helsingin kirjamessuilla elävä kirjasto on auki seuraavasti:
Torstaina 25.10. 14-17
Perjantaina 26.10. 16-19
Lauantaina 27.10. 13-17
Sunnuntaina 28.10. 12-16

Helsingin kirjamessujen aukioloajat:
Torstaina 25.10. 10-18
Perjantaina 26.10. 10-20
Lauantaina 27.10. 10-18
Sunnuntaina 28.10. 10-18

Tunnisteet: , , , ,