tiistaina, lokakuuta 30, 2007

ALLI: Näyttösuunnitelma - Kehittämishanke: elävä kirjasto Helsingin kirjamessuille

Näyttösuunniltelma hieman tiivistettynä alla.

---

Elävä kirjasto

Elävä kirjasto on aivan kuin tavallinen kirjasto, josta lukijat lainaavat ”kirjan” tietyksi ajaksi. Elävällä kirjastolla ja tavallisella kirjastolla on vain yksi ero: elävän kirjaston kirjat ovat ihmisiä. Lukukokemukset ovat vuoropuhelua kirjan ja lainaajan välillä.

Elävä kirjasto haastaa ihmisiä kohtaamaan omat ennakkoluulonsa ja stereotypiansa erilaisten ihmisryhmien edustajia kohtaan. Elävä kirjasto ‑menetelmällä voidaan lisätä tietoisuutta erilaisuudesta ja lisätä ihmisten välistä rakentavaa vuoropuhelua ennakkoluuloista. Se tarjoaa mahdollisuuden keskustella sellaisten henkilöiden kanssa, joita emme arkielämässä muuten kohtaisi. Elävässä kirjastossa kirjat ovat vastaamassa niihin kysymyksiin, joita ei muuten tulisi esitettyä.

Paikalta löytyvät tutut elementit, kirjastohoitajat, lainaustiski ja kirjastokortti. Kirjan voi valita luetteloa selaamalla tai kirjastonhoitajan avustuksella. Kirjan saa lainata ennalta sovituksi ajaksi, joka voi vaihdella tapahtumasta riippuen 15 minuutista tuntiin. Kirjan saa palauttaa myös ennen laina-ajan päättymistä.

Elävä kirjasto perustuu toisen ihmisen kunnioittamiseen. Yhtenä tärkeänä sääntönä on, että lainaajan pitää palauttaa kirja samassa henkisessä ja fyysisessä kunnossa kuin lainattaessa. Elävänä kirjana toimivien on hyvä varautua lainattaessa kohtaamaan myös sellaisia henkilöitä, joilla saattaa olla hyvin yksipuolinen tai jopa negatiivinen kuva kirjan edustamasta ihmisryhmästä. Loukkaavaa käytöstä ei kuitenkaan tarvitse sietää.

Elävä kirjasto -menetelmän on Suomessa rekisteröinyt Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja se on osa Kaikki erilaisia – kaikki samanarvoisia -kampanjaa.

Elävä kirjasto järjestetään lokakuussa Helsingin kirjamessuilla yhdessä Seksuaalinen tasavertaisuus – SETA ry:n kanssa.


Näyttöympäristö

Messuosato on jaettu kahteen osaan niin, että sen takaosan saa suljettua haitariovella. Silti se on pieni ja haastava tila elävän kirjaston järjestämiseen.

Kirjamessuille lähtemistä on mietitty paljon, sillä siellä on monia elävän kirjaston toimintaa häiritseviä asioita. Lukutilan, jossa kirjat ja lainaajat keskustelevat, pitäisi olla mukava ja se on yleensä täynnä miellyttäviä istuimia. Messuosastolla joudumme tyytymään jakkaroihin, eikä meillä ole todennäköisesti tilaa ja mahdollisuutta saada käyttöön pöytiä. Messut ovat myös usein tapahtumia, joissa on kova hälinä ja meteli, mikä ei ole paras ympäristö rauhalliselle keskustellulle.


Elävä kirjasto Helsingin kirjamessuilla

Helsingin kirjamessut ovat haasteellinen paikka ja Suomen elävän kirjaston yksi suurimmista tapahtumapaikoista. Kirjamessut ovat myös tilaisuus päästä tekemään elävää kirjastoa uuden kohdeyleisön pariin. Kirjamessujen kävijät ovat keskimäärin hyvätuloisia ja keski-ikäisiä.

Aiemmin elävällä kirjastolla on pyritty tavoittamaan nuoria ja nyt on tilaisuus tuoda nuoret kirjat vanhemman väen luettavaksi. Helsingin kirjamessujen elävässä kirjastossa tavoitteena on esitellä useita eri vähemmistöryhmiä sekä tuoda esiin erilaisia nuorisokulttuurin muotoja.

Setan kautta tulee eläviä kirjoja eri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Yritämme tuoda esille myös kulttuurivähemmistöt tuomalla esille esimerkiksi maahanmuuttaja-, pakolais- ja muslimikirjoja jokaiselle päivälle. Erilaiset liikunta-, kehitys-, näkö-, kuulo- ja muut vammat olisi hyvä saada esille; näiden kirjojen löytäminen on ollut vaikeaa. Nuorisokulttuureista olisi mielenkiintoista tuoda esiin esimerkiksi pukeutumistyylillään erottuvia gootteja ja hevareita sekä vaihtoehtoisia nuoria, jotka leimataan rikollisiksi, kuten talonvaltaajat, graffittimaalarit ja roskisdyykkarit.

Tehtävät

Seuraavassa on elävä kirjasto -palavereissa sovitut tehtävät, mutta myös uusia tehtäviä on ilmaantunut sitä mukaa, mitä lähemmäs kirjamessuja mennään. Kuluneen viikon aikana on vastaan tullut asioita, joita ei ole osannut ennakoida. Tälläisiä asioita ovat olleet esimerkiksi messuesitteen sisällön luominen, lehdistötiedotteen ja tapahtumainfon raakaversioiden kirjoittaminen.

Ennen messuja:

- Suunnittelen messuosastomme eli yritän luoda mahdollisimman miellyttävän kirjastoympäristön. Silloin kun kirjasto ei ole auki osastolla esittelevät toimintansa elävän kirjaston järjestäjät: Seta ja Kaikki Erilaisia – Kaikki Samanarvoisia ‑kamppanja.

- Hankin Allianssin / KEKS:n puolesta kirjoja elävään kirjastoon. Seta järjestää kirjoiksi seksuaalisia vähemmistöjä ja meidän puoleltamme keskitytään kulttuurisiin vähemmistöihin sekä erilaisiin vammaisryhmien ja nuorisoryhmien edustajiin.

- Hoidan yhteydenpitoa kirjoihin ja yhteistyökumppaneihin.

Messuilla:

- Rakennan messuosastoa ja hoidan käytännön järjestelyjä.

- Huolehdin aikataulusta ja elävien kirjojen ja kirjastonhoitajien hyvinvoinnista.

- Työskentelen messuosastolla myös silloin kun elävä kirjasto ei ole auki. Tänä aikana toimintaansa esittelevät KEKS-kampanja ja Seta.

- Kerään arviointilomakkeita lukijoilta ja kirjoilta.

Messujen jälkeen:

- Arvioin yhdessä tiimin kanssa onnistuttiinko tavoitteissa sekä käydään läpi kirjastohoitajien ja kirjojen yleisiä kokemuksia, jotta menetelmiä voitaisiin parantaa seuraavia eläviä kirjastoja varten.


Tavoitteet

Elävällä kirjastolla on tavoitteena tuoda esiin vähemmistöjä ja eri nuorisokulttuurien edustajia moninaisesti kiinnostavalla kirjavalikoimalla. Tavoitteena on saada paljon lainauksia ja tehdä menetelmää tutuksi.

Henkilökohtaisista tavoitteista ensimmäinen on viedä koko tapahtuma kunnialla läpi, oppia samalla lisää elävä kirjasto ‑menetelmästä sekä tapahtuman järjestämisestä. Kyseessä on viimeinen näyttö ja haluaisin sillä näyttää, että olen joka suhteessa valmis tekemään näitä asioita työkseni sekä elättämään itseni niitä tekemällä.

Haluan myös oppia herkkyyttä toimia erilaisten vähemmistöryhmien kanssa. Erityisesti elävän kirjaston yhteydessä haasteena on, miten ilmaista vähemmistöryhmän erityispiirrettä ilman, että saa sen kuulostamaan varovaisuuttaan loukkaavalta. Esimerkiksi elävien kirjojen hankkimisessa nämä ryhmien erityispiirteet ovat olennaisia.


Aikataulut

22.10. on uusien kirjojen perehdytystilaisuus, mihin on tultava ainakin niiden, jotka toimivan ensimmäistä kertaa elävinä kirjoina. Tähän mennessä pitäisi olla hankittuna 12-15 kirjaa jokaiselle messupäivälle. Vielä torstaina 18.10. kirjoja puuttuu jokaiselta päivältä.

22.-24.10. tulee vielä :

- rakentaa päiväkohtaiset kirjaluettelot, joissa on jokaista kirjaa kohden oma sivunsa ja sivulla esitetty yleisiä kirjaryhmää koskevia stereotypioita (esim. Lesbo-kirja ja stereotypia: ”seksihullu”, ”miesten vihaaja”)

- viimeistellä kopioinnista tuleva messuesite leikkaamalla ja taittelemalla

- valmistaa tarvittavia informatiivisia kylttejä messuosastolle

Helsingin kirjamessuilla elävä kirjasto on auki seuraavasti:
Torstaina 25.10. 14-17
Perjantaina 26.10. 16-19
Lauantaina 27.10. 13-17
Sunnuntaina 28.10. 12-16

Helsingin kirjamessujen aukioloajat:
Torstaina 25.10. 10-18
Perjantaina 26.10. 10-20
Lauantaina 27.10. 10-18
Sunnuntaina 28.10. 10-18

Tunnisteet: , , , ,

torstaina, lokakuuta 18, 2007

ALLI: Helsingin kirjamessut lähestyy

Pahoittelen hiljaisuutta blogirintamalla. Sairastelin ja kun olen ollut työnoppimisen touhuissa tekemistä on ollut niin paljon, etten ole jaksanut pakottaa itseäni kirjoittamaan, vaikka hyviä ajatuksia olisi ollut tänne heittää.

Tällä viikolla tekemistä on riittänyt, elävän kirjaston järjestelyt ovat temmanneet täysin mukaan ja työpäivien jälkeen olen käynyt ylikierroksilla. Millon sitä oppisi, että ehkä voisi olla tehokas ilman kallonpohjassa jyskyttävää rytmiä, joka käskee pitää vauhtia yllä.

Kiireisintä on ollut rekrytoida kirjoja. Riikka, joka ennen hoiti elävää kirjastoa on siirtynyt työskentelemään muualle ja uusien ihmisten asettuminen hänen paikalleen hommissa ottaa aikaa. Haasteellista hommaa ja olenkin joutunut käyttämään mielikuvitustani miettiessä, mistä kalastelisin meille hyviä kirjoja.

Välillä on joutunut kummastelemaan, kuinka paljon sähköpostien kanssa voi mennä aikaa. Olen lähetellyt viestejä eri tahoille, antanut informaatiota ja selvitellyt asioita. Eilen tuli pyöriteltyä messuesitteen tekstejä ja tänään lehdistötiedotteen ja tapahtumainfon raakaversioita. Onneksi talossa on tiedottaja, joka käyt tekstit vielä läpi ennen julkaisua.

Samainen tiedottaja piti mulle ja parille muulle talon uudelle naamalle lyhyen, mutta ytimekkään kertauksen lehdistötiedotteen laatimisesta. Onhan asioita käyty läpi koulussa ja muissa yhteyksissä ennenkin, mutta taas sitä jotain uutta oppi ja virkisti aiemmin opittua. Ehkä tämän päivän anti oli oppia kuinka suuri merkitys oikeasti selkeydellä ja tiivistämisellä on. Ei mitään helppoa hommaa.

Työssäoppiminen tuntuu edelleenkin mielekkäältä ja antoisalta. Elävän kirjaston järjestäminen on mukavan haastavaa.

Näyttösuunnitelmaakin vihdoin ehdin tekemään tänään. Jätin kylmästi treenit väliin (ja nautin ettei tarvinnut juosta pää kolmantena jalkana) ja keskityin kirjoittamiseen. Huomenna hion tekstin valmiiksi. Tuntui helpolta kirjoittaa lehdistötiedotteen pyörittelyn jälkeen.

Tunnisteet: , , ,

keskiviikkona, lokakuuta 03, 2007

ALLI: Toinen viikko jo yli puolessa

Seminaarista

Seminaari ja seminaarin valmistelut menivät hienosti. Oli luontevaa hoitaa roolia taustalla, pyrkiä siihen, että muut saivat keskittyä olennaiseen. Siis hyvin samanlainen rooli kuin leirejä ohjatessani. Ainoat pienet sekaannukset koskivat lähinnä muutamia tulosteita, ei ollut ihan selvää kuka mitäkin huolehti ja kuinka paljon olisi pitänyt olla ylimääräisiä kopioita erilaisista papereista. No suurempia ongelmia siitä ei seurannut, mutta se ehkä kertookin sen, kuinka hyvin kaikki oikeasti sujui.

Melkein harmitti lauantai-illan ihanista tunnelmista lähteä kotia kohti. Olisin halunnut nähdä tapahtumat loppuun asti. Hyvä oli silti päästä lepäämään, sillä työtunteja kerääntyi kahden työpäivän verran.

Positiivista palautetta sateli monelta suunnalta tiimille ja myös suoraan sen kaikille jäsenille.

Kyseessä oli siis pääosin Opetusministeriön sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella rahoitettu Nordic Respect -seminaari, jonka tavoitteena oli käsitellä etnisten vähemmistöjen yhteiskunnallista osallistumista ennen kaikkea järjestötoimintaan. Seminaari järjestettiin Hanasaaressa, ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa.

Seminaarista enemmän lainauksen muodossa, alkuperäinen teksti on ilmestynyt seminaarikutsussa:

"Seminaarin tavoitteena on edistää lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteiskunnallista osallistumista Pohjoismaiden ja lähialueiden hyvinvointimallien puitteissa sekä esitellä ja kehittää malleja maahanmuuttajanuorten toiminnan tukemisesta. Tarkoituksena on pohtia, miten monikulttuuristen Pohjolan ja Baltian monikulttuuristen lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia voidaan parantaa, mm. tukemalla aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista. Integraation kaksisuuntaisuus ja sen tukeminen on yksi seminaarin tärkeimpiä aiheita.

Seminaari on osa Suomen Pohjoismaiden ministeriöneuvoston puheenjohtajuuskauden virallista ohjelmaa, ja sen aiheet linkittyvät kauden pääteemoihin: integraatioon sekä nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen tukemiseen ja hyvinvointiin.

Seminaarin tarkoitus on vahvistaa Pohjolan ja Baltian maiden (Viro, Latvia, Liettua) yhteistyötä kolmikantaperiaatteella nuorisoasioista vastaavan hallinnon, tutkijoiden ja järjestöjen välillä. Seminaariin on tulossa osallistujia Pohjoismaista ja Baltiasta niin nuorisojärjestöistä, hallinnon alalta sekä nuorisotutkijoista."

Toimistoarjesta

En ole oikein ehtinyt panostaa kirjoittamiseen, vaikka asiaa olisi kuinka. Rankan aloituksen ja tiiviin seminaariviikonlopun jälkeen alkoi toimistoarki ja tehtävien laajentuminen. Seminaaria on pitänyt purkaa monella tavalla ja vielä on hieman materiaalia laittamatta nettisivuille. Huomenna käyn läpi valokuvat ja työstän niistä osan nettisivuille.

Päästiin eilen juttelemaan näytön sisällöstä. Jo aiemmin esitettiin toive, että tekisin näytön Elävän kirjaston parissa. Pääasiallisesti näytön kohteena olisi Helsingin kirjamessuilla (http://www.finnexpo.fi/kirja/) Elävän kirjaston järjestäminen. Siinä ohella olisi tarkoitus työskennellä myös Elävän kirjaston webbisivujen ja niiden sisältämän kanssa. Todella mielenkiintoista. Odotan innolla ensi maanantain palaveria, jossa pääsen vihdoin kunnolla järjestelyihin mukaan.

Myös tavoitteita pitäisi saada listattua. Tällä viikolla on tullut puhuttua ja mietittyä muutamia. Englannin kielen kehittäminen ja työkieleksi omaksuminen – edelleen kammoksun kieltä, vaikka tyytyväisenä sitä viikonloppuna käytin, myös englannin kielisen ammattisanaston hallitseminen olisi hyödyllistä. Toinen selvä tavoite on se, että tämä on viimeinen työssäoppimisjakso ennen tämän alan työelämään siirtymistä, haluan siis olla tämän jälkeen valmis ja hyvää materiaalia.

Tunnisteet: , , ,